Tweens / Július Kinček / Miro Jurika

Pred polnocou

    
Neóny miest
Do noci svietia
Dnes všetko smieš
Poď na kraj sveta 
Hlavný už dávno zrátal účet
Zamkni a zahoď všetky kľúče
Pred polnocou
  
    
Noc všetko vie
Veď kriesi lásky
Iskrenie tiel
S predzvesťou triašky 
Dvaja už vôbec nie sú málo
K láskaniu vždy si nájdu návod 
Pred polnocou
  
    
Chorus: 
Príď pred polnocou
Splním ti túžby
Vstúp do mojich snov
Nech Amor krúži
Príď pred polnocou
Stačí len náznak
Vstúp do mojich snov
A celú stráž ma 
 
    
Príď pred polnocou  Print date: 20. 04. 2024, 09:23:12
Web: http://www.midi-song.com/